Hiểu sâu là bản chất của thương yêu

Muốn thương yêu một ai đó, chúng ta cần thấu hiểu sâu. Hành động dù xuất phát từ tình thương, nhưng không hiểu, hành động ấy có thể gây ra tổn thương và đau khổ cho người khác.

Đôi khi ta tin rằng hành động của mình xuất phát từ tình thương

Nhưng nếu hành động đó không xuất phát trên nền tảng hiểu, thì nó sẽ mang lại khổ đau cho người ta thương. Ta muốn làm ai đó hạnh phúc, và ta tin chắc rằng ta làm điều đó vì tình thương, nhưng chính hành động của ta lại có thể gây ra nhiều đau khổ cho người ấy.

Cho dù hành động ấy xuất phát từ tình thương, thì ta cũng có thể gây ra cho con ta, vợ ta, chồng ta, bạn bè hay đồng nghiệp của ta những khổ đau trầm trọng. Vì ta có thương nhưng không có hiểu. Vậy nên, ta cần có con mắt của hiểu biết, cần có tuệ giác để làm công cụ thương yêu một cách hiệu quả.

Muốn thương yêu một ai đó, chúng ta cần thấu hiểu sâu.

Muốn thương yêu một ai đó, chúng ta cần thấu hiểu sâu.

Tình yêu thương giống như lòng bao dung

Hiểu sâu là bản chất của thương yêu. Cánh tay của Bồ Tát là biểu trưng cho hành động, nhưng hành động của chúng ta phải được hướng dẫn kỹ càng bởi con mắt hiểu biết.

Tìm kiếm