Năm giới là tiếng nói của yêu thương

Năm giới là đạo đức căn bản của loài người, sẽ đem lại sự an lạc, bình an và ổn định cho từng con người, gia đình, công sở, xã hội và các đất nước trên toàn thế giới. Đây là chìa khóa hạnh phúc thoát khỏi đau khổ trong hiện đời và tương lai.

Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca xuất hiện ra đời chính vì mục đích chỉ cho chúng ta biết thông điệp yêu thương giải thoát. Năm giới là một căn bản trong những thông điệp đó. Năm giới là đạo đức căn bản của loài người, sẽ đem lại sự an lạc, bình an và ổn định cho từng con người, gia đình, công sở, xã hội và các đất nước trên toàn thế giới. Đây là chìa khóa hạnh phúc thoát khỏi đau khổ trong hiện đời và tương lai.

tình yêu thương là phương tiện bảo hộ che chở sự sống của con ngườI.

tình yêu thương là phương tiện bảo hộ che chở sự sống của con ngườI.

Phật dạy tâm bi tình yêu thương chân thật

Giới thứ tư: Sử dụng ái ngữ và lắng nghe để tái lập truyền thông giữa những người thân... cũng là sự thực tập tình thương.

Giới thứ năm: Tiêu thụ trong chánh niệm, chỉ tiêu thụ những sản phẩm mang lại sự an lạc cho thân tâm mình, còn những sản phẩm có độc tố (như phim ảnh sách báo) thì những độc tố đó sẽ làm thân tâm bị hủy hoại. Biết chọn đối tượng tiêu thụ cũng là sự thực tập của tình thương, bảo hộ xã hội, bảo hộ con người.

Chính vì giới luật là sự thực tập cụ thể của tình thương, có giá trị tạo ra tình yêu thương và là phương tiện bảo hộ che chở sự sống của con người, xã hội và thế giới như vậy, nên trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài đã có lời di chúc khẩn thiết như sau: “Sau khi ta diệt độ, các người tu hành phải tôn kính giới luật làm thầy; dầu cho ta còn tại thế để dạy dỗ các người mấy ngàn đời đi nữa, ta cũng không thêm điều nào ngoài giới luật”.

Tìm kiếm