Vui và ý nghĩa hơn với 5 phút mỗi ngày

Mỗi ngày ta dùng 5 phút để suy nghĩ thấu đáo những điều này, chắc chắn sẽ giải quyết bớt được những phiền muộn và cuộc sống của chúng ta sẽ lật sang trang mới. Ta sẽ sống an vui, tích cực hơn.

Chỉ cần, mỗi ngày ta dùng 5 phút vào việc có ý nghĩa thì cuộc sống của ta sẽ vui hơn ý nghĩa hơn.

- Dùng 5 phút đọc sách mỗi ngày, ta sẽ mở mang đầu óc, nâng cao tri thúc, nghĩ thông nghĩ thoáng hơn

- Dùng 5 phút mỗi ngày để làm việc lành, việc thiên, giúp người tạo phúc, tâm ta sẽ luôn hân hoan, phát sinh cảm xúc tích cực, cây phúc đức của ta sẽ dần cao lớn sum sê cành lá, đời ta sẽ đi lên mãi.

- Dùng 5 phút mỗi ngày tập luyện sức khỏe, như yoga, thể dục, võ thuật, ta sẽ khỏe hơn, mạnh hơn và tự tin hơn

- Dùng 5 phút mỗi ngày ngồi thiền hay đi thiền, tâm ta sẽ an ổn, tập trung, bình yên, ý chí ta sẽ mạnh mẽ hơn

- Dùng 5 phút mỗi ngày để tập yêu thương và tha thứ thì đời sống tinh thần ta sẽ phong phú ấm áp hơn

- Dùng 5 phút mỗi ngày để học một cái gì đó, một nghề gì đó, qua thời gian, ta sẽ có kỹ năng, có nghề tốt

Ai biết tạo phúc làm lành, tu tâm dưỡng tánh sẽ may mắn an vui; Ai gây tạo điều ác đức tổn hại người vật sẽ có quả báo khổ đau. Luật nhân quả rất công bằng tự nhiên.

Ai biết tạo phúc làm lành, tu tâm dưỡng tánh sẽ may mắn an vui; Ai gây tạo điều ác đức tổn hại người vật sẽ có quả báo khổ đau. Luật nhân quả rất công bằng tự nhiên.

Sống đời an lạc

Chấp sĩ diện, chấp hơn thua, chấp giàu nghèo sang hèn, chấp thấp cao so sánh tỵ hiềm

Ta hãy tập buông xuống, xả ra, bỏ đi những thứ không cần thiết, khiến ta lo sầu khổ não

- Phút thứ 4, Suy nghĩ quán chiếu thật sâu rằng: Tranh dành, hơn thua, thắng bại cũng chỉ nhất thời; từ bi, tích cực sống thiện mới có cuộc sống thật sự an vui

Ai biết tạo phúc làm lành, tu tâm dưỡng tánh sẽ may mắn an vui; Ai gây tạo điều ác đức tổn hại người vật sẽ có quả báo khổ đau. Luật nhân quả rất công bằng tự nhiên

- Phút thứ 5, Suy nghĩ quán chiếu thật sâu rằng: giá trị sống chân thật và miên viễn là Trí Tuệ và Phước Đức. Mục tiêu của cuộc sống là nâng cao hai phẩm chất này.

Có trí tuệ, có phúc đức thì dù ta không mong cầu, nhưng có phúc báo mọi thứ sẽ tốt đẹp

Mỗi ngày ta dùng 5 phút để suy nghĩ thấu đáo những điều này, chắc chắn sẽ giải quyết bớt được những phiền muộn và cuộc sống của chúng ta sẽ lật sang trang mới. Ta sẽ sống an vui, tích cực hơn.

Tìm kiếm