Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về 6 nguyên nhân gây phung phí tài sản cần tránh là: Đam mê c&a...

Đọc thêm →

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không i...

Đọc thêm →

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là...

Đọc thêm →

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Ngày nay, cũng là sự cung kính, danh vọng, tự cao, được nể trọng, nhưng là từ việc sử dụng những phương tiện cao cấp, đắt...

Đọc thêm →

Quan điểm của đức Phật về Sân khấu kích thích tham sân si

Bài kinh thể hiện quan điểm của Đức Phật về “sân khấu” và “kịch trường” dưới đây là Kinh Put...

Đọc thêm →

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Để đạt được cách cho cao cả như vậy không phải người nào cũng làm được mà phải có trí tuệ, thấu hiểu ...

Đọc thêm →

Cúng dường cho hạng người nào thì mình và mọi người đều được lợi lạc?

Chỉ có hạng người có giới đức,đạo hạnh với tính tình hiền thiện mới đáng để cho chúng ta “cần phải gầ...

Đọc thêm →

Như thế nào thì được gọi là người Cư sĩ thuần thành?

Để tiến xa hơn, người cư sĩ phát tâm tu tập về lòng tin, giữ giới, bố thí, yết kiến các Tỷ-kheo, nghe pháp, ...

Đọc thêm →

Có bốn hạng người là những hạng người nào?

Con đường hướng thượng là con đường tu tập chuyển hóa những nghiệp nhân bất thiện, hướng đến sự đoạn tận khổ đau, đạt đến quả vị ...

Đọc thêm →

Như thế nào là Giới, là Định, là Tuệ?

Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống...

Đọc thêm →
Tìm kiếm