Người Phật tử làm giàu với năm mục tiêu cao thượng

Phật tử luôn tâm niệm và dấn thân làm giàu bằng chánh mạng và chánh nghiệp. Mọi tà...

Đọc thêm →

Có ai biết - cái chết đến lúc nào?

Sau khi bình tâm trở lại, ông thỉnh mời Ðức Phật và Tăng đoàn đến nơi ông ngụ để thọ trai. Trong bảy ng&ag...

Đọc thêm →

Nếu thắng hãy thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung

Người hiểu biết nhiều thì càng phải khiêm tốn, dù là đối với người hèn kém hơn mình. Phải l&at...

Đọc thêm →

Sự cúng dường cao thượng

Nên khi bố thí chọn ngay vị hay người chính mình trong sạch cúng dường. Ðây là nhân là...

Đọc thêm →

Người Phật tử chánh tín có cầu xin không?

Nhân quả rất chính xác và minh bạch. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Muốn có phước báo th...

Đọc thêm →

Chìa khóa để vượt thoát ngục tù sanh tử khổ đau nằm ở đâu?

Pháp thoại này đã cho thấy vấn đề cốt tủy nhất, tình túy nhất của Đại thừa là tánh Không đ&ati...

Đọc thêm →

Tại sao gọi là Tuệ giác vô ngã

Không phải ngẫu nhiên mà sau khi thành đạo, Thế Tôn đã không vội vàng thuyết pháp, bởi ch&...

Đọc thêm →

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện

Con hư cũng là con, cha mẹ dẫu có “sơ suất” gì thì cũng là cha mẹ, không ai thay đổi được cộng n...

Đọc thêm →

Đời sống âm, ca nhạc và Lời Phật dạy về niềm vui trong chính Pháp

Theo quan điểm của Thế Tôn, ca hát và ngâm nga những tình khúc lâm ly, ủy mị và bi thương c&oacu...

Đọc thêm →

Người xuất gia liên hệ với quá nhiều cư sĩ lợi hay hại?

Tuy vậy, khi nội tâm chưa thực sự vững chãi trước những thách thức và cám dỗ của ngoại cảnh thì tự lợi, tức ...

Đọc thêm →
Tìm kiếm