Người thực sự có hiếu với cha, mẹ không nhiều. Vì sao?

Vấn đề đáng nói là đối với những người con tuy có hiếu, mong muốn được thể hiện đạo hiếu nhưng rồi cũng không l&agr...

Đọc thêm →

Làm gì để tích lũy tài sản phước báu?

“Có tài mà cậy chi tài”, có nhiều thứ nhưng ai chắc rằng chúng là của ta mãi m&at...

Đọc thêm →

Chiêm bái Phật tích tâm hoan hỷ sẽ được sinh Thiên

Bốn Phật tích cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp tu tập và độ sinh của đức Thế Tôn bao gồm: Nơi Thế Tôn đản sinh (Lumbini), ...

Đọc thêm →

Đức Phật dạy về Nhân - Quả

Tiến trình từ nhân đến quả, có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa...

Đọc thêm →

Tuổi trẻ và sự giác ngộ...

Pháp thoại này, Thế tôn muốn đề cập đến hai phương diện đối lập với sự lợi hại trong những hiện tượng mới phát sinh. Người...

Đọc thêm →

Bí quyết bán nghèo để trở nên giàu có...*

Nghe xong, năm trăm vị trời ấy tâm được xa lìa trần cấu, chứng nhãn thanh tịnh, đồng bay về thiên cung. Bấy giờ những người...

Đọc thêm →

Quả báo đến trong bao lâu?*

Điều đáng lưu tâm ở đây là sự “không nói” của Thế Tôn và nụ cười mỉm của Tôn gi...

Đọc thêm →

Cội nguồn của mọi phước đức, nằm ở đâu?*

Vì thế, mong ước hạnh phúc của hàng Phật tử không phải là mơ uớc suông, tin tưởng mơ hồ, cầu xin ai đó...

Đọc thêm →

Lời Phật dạy về đạo làm người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đ&...

Đọc thêm →

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng kh&...

Đọc thêm →
Tìm kiếm