Lời dạy cuối cùng của đức Phật

“Này các đệ tử, đối với bốn chân lý thánh, nếu có chỗ nào chưa thấu đáo, thì n&ec...

Đọc thêm →

Đức Phật nhận xét về những chấp kiến của thế gian

Thái độ của Phật trước những câu hỏi trừu tượng, siêu hình là hoàn toàn dứt khoát: Ngài ...

Đọc thêm →

Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

Đức Phật dạy, mỗi cá nhân nên chia số tiền mình kiếm được thành bốn phần. Một phần chi tiêu đời sống hà...

Đọc thêm →

Lợi ích của chánh tín và tịnh tín Tam Bảo*

Đức tin là mẹ của tất cả công đức, là nền tảng để phát sanh mọi thiện pháp. Vì vậy, nếu chưa có l&ogr...

Đọc thêm →

Đạo Phật với việc bố thí

Đức Phật nhấn mạnh về hiệu quả tâm linh của một món quà bố thí là không lệ thuộc vào số lượng của cho,...

Đọc thêm →

Kinh Pháp cú qua hình chú Tiểu

"Kinh Pháp Cú" là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. "Pháp" có nghĩa là đạo l...

Đọc thêm →

Sử dụng tiền bạc đúng pháp

Người đệ tử Phật sau khi cần mẫn lao động, kiếm tiền cần phải sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem đến lợi ích cho mình v&ag...

Đọc thêm →

Đức Phật An cư Kiết hạ

Tinh chuyên thiền định trong ba tháng mùa mưa vốn rất quan trọng trong tiến trình tu tập của người xuất gia. Sau những th&...

Đọc thêm →

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong kinh Thiện Sinh

Thường thì khi đề cập đến đạo hiếu trong đạo Phật người ta chỉ nói đến việc hiếu thảo của người con, mà không đề cập nhiều...

Đọc thêm →

Tương giao giữa các tu sĩ và cư sĩ

Phương trên là chỉ các tu sĩ và mối tương giao giữa các tu sĩ và cư sĩ. Ðây là liên h...

Đọc thêm →
Tìm kiếm