Lời Phật dạy về sự nguy hại của lười biếng

Người con Phật cần nhận thức sâu sắc lời dạy của Thế Tôn về sáu nguy hiểm của thói lười biếng để khắc phục. Phật dạy, lười biếng là khổ, làm các hạnh...

Đọc thêm →

Tu mà không nghe pháp thì dễ tu mù

Nghe pháp để có nhận thức đúng đắn về Chánh pháp là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người con Phật. 5 lợi ích của việc nghe Pháp người Phật tử cầ...

Đọc thêm →

Đức Phật chỉ bày năm pháp làm gia tăng tuổi thọ

Sống thọ và khỏe mạnh là một phước báo, là mơ ước của mọi người. Đừng để hối tiếc khi còn chưa quá muộn, đừng phí phạm sức khỏe và mạng sống vì một k...

Đọc thêm →

Đức Phật dạy về việc biết hổ thẹn

Có Tàm có Quý là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bởi lẽ rằng nếu còn tâm xấu hổ, còn tâm ăn năn cắn rứt thì sẽ tự nhiên biết th...

Đọc thêm →

Phật dạy: Không truy tìm quá khứ, đừng nghĩ về tương lai

Phật dạy, quá khứ, vị lai sắc vô thường (過去, 未來色無常). Vô thường là quy luật sinh trụ dị diệt của vạn vật. Vạn vật đều phải chịu quy luật sinh ra lớn l...

Đọc thêm →

Lời Phật dạy cách làm đẹp

Mỗi con người khi được sinh ra trên cõi đời đã mang một thân phận. Ai cũng mong muốn mình đẹp đẽ, khả ái đồng thời chẳng ai muốn mình xấu xí, khiếm k...

Đọc thêm →

Thực hành bốn pháp để vợ chồng luôn mãi bên nhau

Tình nghĩa vợ chồng khi đã kết tóc xe duyên thì không chỉ nguyện ước sống mãi bên nhau cho đến đầu bạc răng long mà còn nguyện cùng nhau đi cho đến s...

Đọc thêm →

Lời Phật dạy về hai hạng người chìm trong nước

"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: Chuyển hóa đố kỵ theo lời Phật ...

Đọc thêm →

Lời Phật dạy về nhân duyên

Giáo lý đức Phật thường đề cập đến nhân duyên. Nhân tức là hạt giống để từ đó sinh ra quả. Duyên là một điều kiện để nhân tạo quả. Hoa thơm, trái ngọ...

Đọc thêm →

Phật dạy: Bệnh của người xuất gia

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, người có...

Đọc thêm →
Tìm kiếm