Tinh tấn, niệm, định, tuệ là pháp chưa từng có

Thực hành tứ niệm xứ, thiết lập chánh niệm thường trực. Nhờ niệm liên tục, tâm gắn chặt với các đề mục của tứ niệm xứ mà định phát sinh. Một thời Phậ...

Đọc thêm →

Tu Phật là chuyển nghiệp vì Phật dạy nghiệp không cố định

Cái gì có sanh thì phải có diệt, nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Có người không hiểu, yếu đuối ...

Đọc thêm →

Một nhân sinh nhiều quả

Gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này, thí chủ sẽ được vô lượng phước báu. Một hôm Ðức Thế Tôn, ...

Đọc thêm →

Phật dạy: Thấy rõ không có gì bền chắc để sống tốt, nhẹ nhàng hơn

Quán niệm vô thường là một trong những nội dung tu tập căn bản của người Phật tử. Mọi sự mọi vật quanh ta luôn vận động, biến đổi từng phút, từng giâ...

Đọc thêm →

Diệt khổ theo tinh thần Phật giáo - không khổ chút nào

Với một vị Bồ-tát đích thực, chẳng nơi nào là khổ cũng chẳng có nơi nào không khổ vì họ biết rất rõ các nguyên nhân dẫn đến đau khổ của chúng sinh. M...

Đọc thêm →

Phật nói: Phước cầu không được, tu thì được

Cuộc sống của chính mình là họa hay phước đều chẳng phải do Phật, Bồ Tát hay 1 đấng thần linh nào mang đến, mà là do chính những lời nói, việc làm, s...

Đọc thêm →

Người có phước báo, vua có bắt chịu khổ cũng không được

Đức Phật có dạy: "Chỉ có phước báo mới có thể giảm thiểu nghiệp báo mà thôi".  Vào thời đức Phật còn tại thế, vua Ba-tư-nặc sinh được một công chúa đ...

Đọc thêm →

Phật có bao giờ nói lời khó chịu làm buồn khổ người khác?

Một hôm, hoàng tử Abhaya nghe theo lời ngoại đạo sư Nigantha Nataputta thỉnh Phật đến tư gia cúng dường, rồi nhân đó nêu một câu hỏi khó trả lời rằng...

Đọc thêm →

Theo đuổi hạnh phúc chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải là mục đích

Mưu cầu hạnh phúc vật chất, thỏa mãn dục vọng trong tương đối và biết điểm dừng là điều tất nhiên và cũng không nên trách cứ nhiều, nhưng nếu theo đu...

Đọc thêm →

Cõi này tu thiện một ngày đêm hơn trăm năm làm lành nơi cõi Tây phương cực lạc

Trong cõi này, tu hành dù ‘một ngày một đêm hơn cả làm lành suốt trăm năm trong cõi Phật Vô Lượng Thọ’, ‘trong mười ngày mười đêm hơn hẳn làm việc th...

Đọc thêm →
Tìm kiếm