Nguyên lý Duyên khởi trong giáo pháp Đức Phật

Hễ nói đến Giáo pháp của đức Phật, chúng ta không thể không nói đến pháp Duyên khởi hay nguyên lý Duyên khởi (Pratìtyasamutpàsa). Vì pháp Duyên khởi ...

Đọc thêm →

Đức Phật - Vị lương y vô song

Đối với các học phái thật xa xưa cũng như Kim Cương Thừa Đức Phật luôn được xem là Vị Thầy của tất cả các phương thuốc chữa trị. Thiền định giúp bộ n...

Đọc thêm →

Bồ Đề Đạt Ma và giá trị siêu việt của Thiền Tông Việt Nam

Huyền thoại về Bồ Đề Đạt Ma cũng chỉ là huyền thoại và sự ca ngợi về Bồ Đề Đạt Ma cũng chỉ là ca ngợi, tất cả những điều ấy không đủ để dệt nên một c...

Đọc thêm →

Nước mắt của con Bò khiến người tù hung bạo ăn chay

Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện thật. Các phạm nhân khác của trại tù xác nhận với tôi điều đó. Con bò khóc đã dạy cho con người hung bạo nhất t...

Đọc thêm →

Tượng cổ ngàn năm tuổi bị lấy cắp vẫn 'tìm về chùa'

Trong ngôi chùa nhỏ Ngô Xá (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) có một bức tượng Phật vô cùng quý hiếm mang giá trị lịch sử, văn hóa thời Lý. Đặc biệt, phải ...

Đọc thêm →

Tổng quát Tư tưởng Bát Nhã từ Ấn Độ đến Trung Hoa

Kẻ khát tức không đợi sông bể mới uống - Kẻ đói tức không chờ kho ngao mới no. Đạo đặt ra vì người trí, luận để cho người thông, sách để cho người sá...

Đọc thêm →

Luận bàn đôi điều về Phật pháp và Khoa học

Nhưng nếu ta cố công tìm hiểu về Phật pháp và những lĩnh vực khoa học chuyên sâu thì có thể nói, sẽ cho ta những hiểu biết quý giá, những cảm nhận th...

Đọc thêm →

Làng thịt chó không ai dám… giết chó!

Họ vừa làm vừa vào chùa sám hối. Họ tưởng làm thế là thoát, nhưng họ đã lầm. Nhân – Quả rất công bằng. Dù có cúng cả tiền tỉ, thì họ vẫn phải nhận cá...

Đọc thêm →

Tổng quát Tư tưởng Bát Nhã tại Việt Nam

Kinh Phật bằng Phạn bản được dịch sang Hán kể từ những thế kỷ đầu đến thế kỷ thứ mười, bởi các cao tăng Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam đều có khắc in ở...

Đọc thêm →

Giáo lý trung đạo

Nếu bất cứ người nào chỉ thấy các pháp là vô thường, là không, là vô ngã mà không thấy các pháp là thường, là bất không, là ngã thì người ấy không có...

Đọc thêm →
Tìm kiếm