Luận bàn đôi điều về Phật pháp và Khoa học

Tìm hiểu về Phật pháp và khoa học quả có nhiều điều thú vị và bổ ích. Bởi nó hẳn cho ta nhận thức và cái cảm quan về vũ trụ quan và nhân sinh quan th...

Đọc thêm →

Phật giáo và vấn đề bất bạo động trong đời sống cộng đồng

Trong đời sống cộng đồng, đôi khi rất cần nói ra một vài điều dù có thể không được đón nhận. Chúng ta không nên và không ca tụng những nhà chính trị ...

Đọc thêm →

Giới luật là nền tảng căn bản của Phật Pháp

Bí yếu của Phật pháp nằm nơi ba pháp vô lậu học, tức giới định huệ. Trong ba pháp này, giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luật mà sanh định. Do ...

Đọc thêm →

Sự kiện quan trọng nhất cuộc đời

Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng thể xác thì biến hoại theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm ...

Đọc thêm →

Tu tập để trải nghiệm trạng thái bình an mỗi ngày

Vào thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh chóng ở rất nhiều nước làm phát sinh lo lắng, sợ hãi và kinh hoàng khắp nơi, nhiều chuyên gi...

Đọc thêm →

Tu Thiền Quán Thế Âm Bồ Tát

Chúng tôi hướng dẫn niệm Bồ tát Quán Thế Âm cũng y như niệm Phật Cầu vãng sanh, nhưng khác ở chỗ niệm Bồ tát để cầu cứu độ chúng sinh ngay nơi cõi đờ...

Đọc thêm →

Quan điểm của Duy thức học về vấn đề hiến tạng

Hiến tặng bộ phận cơ thể là cơ hội để người chết tặng quà cho đời, khi có người cần thay thế vì bệnh nan y. Hàng ngàn người trên khắp thế giới đã đượ...

Đọc thêm →

Trải nghiệm cận tử của con người

Trải nghiệm cận tử là một trong những vấn đề khiến giới khoa học thực nghiệm phải đau đầu. Bởi liên quan mật thiết đến câu hỏi chết có phải là hết. T...

Đọc thêm →

Hoàng đế Lê Thánh Tông với Phật giáo

Lê Thánh Tông là người đề cao Nho giáo và đưa Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống trong xã hội dưới triều đại mình. Với Phật giáo, ông có nhiề...

Đọc thêm →

Những pho tượng kỳ lạ ẩn chứa tín ngưỡng cổ xưa của người Việt

Trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, tín ngưỡng thờ Tứ Pháp được hình thành vào những thế kỷ đầu công nguyên. Tín ngưỡng Phật Tứ Pháp có một vai tr...

Đọc thêm →
Tìm kiếm