Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (I)

Tình cảm của đức Thế tôn và chúng đệ tử thật cao quý, vừa lặng lẽ vừa chân tình đầy đạo vị vừa tôn trọng lẫn nhau. Qua cử chỉ của các Ngài thật là sâ...

Đọc thêm →

Quan hệ giữa Đức Phật và chúng đệ tử (II)

Mối quan hệ giữa đức Phật và chúng đệ tử rất tôn trọng và thương yêu nhau. Ngài luôn là tấm gương chói sáng để hàng đệ tử noi theo, làm chỗ nương tựa...

Đọc thêm →

Đại sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Ni sư Diệu Nhân

Đại sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi từ Ấn Độ đến Trung Quốc vào năm 562, được Tam tổ Tăng Xán của Thiền tông Trung Hoa ấn chứng và khuyên về phía nam truyền giáo...

Đọc thêm →

Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường?

Đức Phật đã thành công và xuất sắc trong sứ mệnh thuyết pháp độ sanh. Thời Ngài tại thế, Ngài đã hóa độ cho hai chúng xuất gia và tại gia của Ngài, k...

Đọc thêm →

Lòng chân thành của đức Phật

Thế gian thường thề thốt với nhau: Dù cho biển cạn núi mòn, “lòng này” vẫn không thay đổi. Nghe như thật! Làm gì có chuyện đó, mà nếu có chăng nữa, e...

Đọc thêm →

Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật

Sự du nhập của đạo Phật vào Việt Nam từ lúc bắt đầu đến tận ngày nay đã trải qua nhiều triều đại. Cùng với các biến cố lịch sử khác nhau cho chúng ta...

Đọc thêm →

Đức Phật hàng ma

Tóm lại hư vọng biết là hư vọng, chân thật biết là chân thật, thường tỉnh sáng luôn luôn, đó là diệu pháp hàng ma, mà cũng chính là yếu chỉ tu hành. ...

Đọc thêm →

Đức Phật dạy có nên giết hại sinh vật để cúng giỗ người thân đã mất không?

Chúng ta có thể thấy luật nhân quả theo dõi chúng ta như bóng theo hình, và nghiệp báo của việc sát sinh là rất nặng nề. Chưa kể những ác nghiệp khác...

Đọc thêm →

Thập hiệu Như lai

Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại của Trời và người. Trong kinh có kể, Ngài thường hóa thân lên các cõi trời thuyết giáo cho chư Thiên. Trong pháp hội của ...

Đọc thêm →

Vì hạnh phúc muôn loài

Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này nhằm mục đích đem lại hạnh phúc an lạc cho muôn loại sinh linh, nhưng trước hết là cho nhân loại.  >>Nh...

Đọc thêm →
Tìm kiếm